Grafisk design

Tankarna bakom SVTs nya profil

SVT1 / SVT2

Nu har det gått en dryg månad sedan SVT1 och SVT2 fick ny kanalgrafik. De flesta har säkert vant sig vid de ny färgerna och de små animationerna/filmerna som är mellan programmen. Men vad är egentligen tankarna bakom de två kanalernas profiler? Dallas STHLM och Brokendoll var så snälla att berätta lite om funderingarna och arbetet som ledde fram till det vi idag kan se på SVT.

Dallas STHLM berättar:
I maj 2008 vann Dallas STHLM uppdraget att designa om SVT1 och det var på tiden tycker vi. SVT1 har en lång tradition av att lite räddhågset viska fram sina värden till tittarna och det ville vi ändra på. Det finns så mycket kraft och kunskap i huset på Gärdet och det reflekteras sällan i den egna marknadsföringen och uttryck. När en stor broadcaster med ett så enormt tittarunderlag som SVT1 har vågar man sällan vara lekfull eller spetsig i sin identitet utan väljer hellre att spela safe för att inte riskera att stöta bort någon tittargrupp – Det handlar ju trots allt om ett brett spann som inbegriper hela Sveriges befolkning.

Vår idé gick tidigt under arbetsnamnet ”Allt blir 1” och principen för vårt resonemang är enkel: Med objekt och företeelser som är relevanta mot kanalens programmering, genre och tid på dygnet speglar vi det som är TV-kanalen SVT1. Idéns arkitektur är i sig inte på något sätt ny men hur den implementerats i produktionen är unik. Med rekvisita från SVTs egna förråd, objekt tillverkade i de egna verkstäderna och måleri från de egna ateljéerna har vi möblerat miljöer där vi i ett givet läge kan avläsa siffran 1. Allt är filmat med motion control apparatur och, självklart, i SVTs egna studios. Att göra idén på riktigt med minimal efterbearbetning var ett måste för att säkerställa att resultatet skulle bli äkta och sympatiskt, en glad och kreativ workshop helt enkelt. Att sedan göra idén skalbar för att kunna använda hela eller delar av uppsättningarna till övrig grafik var såklart en förutsättning för att få ihop projektet till ett enhetligt och relevant uttryck.

Många var turerna kring den nya färgsättningen. Initiativet kom från designbyrån Liberty som parallellt arbetade med att ta fram de nya logotyperna. Att byta färg på Sveriges största och äldsta
TV-kanal är inte något man gör utan eftertanke. Ur vårt idéperspektiv var det avhängigt att få arbeta med två kontrasterande färger som var och en för sig känns unika ur ett on-air perspektiv och som tillsammans skapar en effektfull balans, som ett kontrapunkt om man så vill. Utifrån denna önskan såg vi gärna att beslut skulle tas till förmån för lila och orange. Största konkurrenten ”äger” ju rött så dit ville vi ju inte.

Musikaliskt ville vi ha ett likvärdigt äkta uttryck och i största möjliga mån undvika en alltför digitalt klingande komposition. Vi vände oss till Dead Mono som aldrig skulle komma på tanken att producera en ”traditionell TV-ident”. Vi briefade musikerna om vår idé och efter några dagar av bollande med referenser hade vi ett första utkast som sedan fick vara vår utgångspunkt i det fortsatta arbetet med att skruva ljudbilden till respektive ident och uttryck.

Arbetsgrupp Dallas STHLM:
Peter Granström, Creative Director
Francois Bonis, Producent
Anders Sundqvist, 3D
Joakim Löfberg, AE
Ämeli Hansson, AD-ass

Kulturvinjetten visar en tatuerad japansk man. Till höger en närbild av tatueringarna som vid första anblick ger bilden av ett rent konstverk. Bilden ska symbolisera konst, historia och hantverk. Filmen ska vara tilltalande men även utmana publiken kring deras fördomar och kulturella begräsningar.

Brokendoll berättar:
Den visuella identiteten inkluderar all grafik på kanalen: trailers, vinjettfilmer, programtablåer, som rullar dagligen mellan alla program på SVT2, sedan i slutet av augusti. Det genomgående temat är den gyllene ”partikelslöjan” som syns i samtliga teman och vinjetter. Partikelslöjan står för verklighet i form av partiklar som enas och blir till en helhet. Den visar vår vardag av mångfald och komplexitet i vår relation gentemot varandra, men även det vackra som vi ibland missar.

– Vårt koncept är att reflektera verkligheten. Den grafiska identiteten vi skapat för SVT2 vill visa att det finns fler sidor och situationer i livet som förtjänar att ta sig en närmare titt på, säger Brett Richards, VD och Creative Director, Brokendoll.

Nyhetsvinjetten speglar vår värld från två håll. Jorden som vi ser den varje dag i vår ganska ljusa vardag. Till höger det mörka, taggtråden symboliserar någon annans svartare, inte lika ljusa vardag.

Varje film visar två vinklar av samma scen, antingen belyses det vackra i något vi tidigare inte tittat närmare på eller så visas en annan oväntad sida av situationen. Genomgående i den nya grafiska profilen är den dramatiska och poetiska gyllene ”partikelslöjan” som fångar det visuella intresset utan att överkomplicera filmerna.  När det grafiska konceptet skapades var det känslan och helheten som stod i fokus.

– Målet med de olika grafiska identiteterna är att de ska spegla vår nutid, vara oväntade och samtidigt lite mer abstrakta för att förlänga livslängden men även öka flexibiliteten. När vi valde bilder var det viktigt för oss att de skulle reflektera vår verklighet, och skönhet i varje situation, för att på så sätt undvika klichéer, säger Brett Richards.

Arbetsgrupp Brokendoll:
Creative Director: Brett Richards
Art Directors: Roi Sabarov & Juan Casal
Producer: Adam Witsell
Music: Adam Nordén (Riviera)
Post Production: Brokendoll, Important Looking Pirates, Milford Film & Animation

> Dallas STHLM
> Brokendoll

Stumble | Pusha | Flera

Translate: EN, FR, DE

0


Skriv en kommentar

  

  

  
* Måste fyllas i