Other

Lowe Brindfors för Rädda Barnen


Sverige var först i världen att förbjuda barnaga. Föräldrars rätt att aga avskaffades redan 1966 men det var inte för än 1979 som följande formulering lades till i föräldrabalken: “Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.”

Idag, nästan 30 år senare har bara 24 av jordens 194 länder förbjudit barnaga. Utvecklingen går väldigt långsamt tycker jag, och det tycker Rädda Barnen också som har lanserat en kampanj för att belysa det hela.

Här ovan ser ni reklamfilmen som rullar på TV för tillfället. Filmen är gjord av Lowe Brindfors och de har gjort en mycket bra jobb tycker jag.

Stumble | Pusha | Flera

Translate: EN, FR, DE

0


Skriv en kommentar

  

  

  
* Måste fyllas i