Other

Kika in i framtiden

Malmö stads framtidskikare

Vid Mobila, Triangeln och i hörnet av Kungsgatan-Amiralsgatan i Malmö står tre annorlunda utkikskikar uppställda till och med den 31 januari. Kikarna tittar in i framtiden och ger en bild av hur de tre platserna skulle kunna komma att se ut. Underlaget till innehållet i kikarna är hämtat från en kampanj där malmöborna fick svara på: Vilken väg ska vi gå för att minska biltrafiken i Malmö?.

Framtidskikarna har tagits fram av Malmöföretaget Unsworn Industries i nära samarbete med Trafikmiljöenheten på Gatukontoret i Malmö. Ett annorlunda sätt att gestalta framtidsvisioner på, betydligt mycket roligare än en helsida i Vårt Malmö. Fler bilder på kikaren efter hoppet som sig bör…

> Unsworn Industries
> Malmö stad

Malmö stads framtidskikare

Malmö stads framtidskikare

Malmö stads framtidskikare

Malmö stads framtidskikare

Malmö stads framtidskikare

Stumble | Pusha | Flera

Translate: EN, FR, DE

0


Skriv en kommentar

  

  

  
* Måste fyllas i